Jungiansk Typeindeks (JTI)

Målgruppe: Erhvervsliv

Jungiansk Typeindeks er et værktøj, der beskriver menneskers præferencer – altså ’vores foretrukne måde at agere på’. Værktøjer beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt individuelt såvel som i grupper.

Jungiansk Typeindeks er et stærkt værktøj til øget selvindsigt og giver et godt afsæt i teamsamarbejdet. Værktøjer kan bruges i forbindelse med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, forandringsprocesser, teambuilding, konfliktløsning og udviklingsprocesser. Det styrker udviklingen af den enkelte, og giver samtidig stor værdi i teamet.

Den grundlæggende teori bag JTI profilerne er udviklet af den Schweiziske psykiater C. G. Jung (1875 – 1961). JTI profilværktøjet er et resultat af videre forskning på baggrund af Jungs teorier. Det blev i første omgang til profilværktøjer Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), der blev udviklet som et arbejdsredskab med typeteorien som udgangspunkt. JTI profilværktøjet er udviklet af norske psykologer, så de passer til skandinaviske forhold.

Testen bruges i forbindelse med teamdage, og udfyldes individuelt inden teamdagen.

Pris:

JTI-test kr. 195,- ekskl. moms pr. deltager inkl. tilbagemeldingshæfte.

Facilitering af 1 teamdag kr. 25.000,- ekskl. moms.

Bestil din teamdag hos Britt Præst Rudkilde