Kolbs Læringsstile

Målgruppe:
Målgruppen for testen er teams i organisationer, som ønsker at arbejde med udvikling af egne styrker og faldgrupper, og teams som ønsker at bruge hinandens styrker i tilgangen til arbejdsopgaver i organisationen.

Formål og udbytte:
Kolbs læringsstile er et værktøj, der beskriver menneskers orientering mod forskellige læringsmåder og styrker i problemløsning. Mennesker har forskellige læringsstile, og dermed forskellige styrker i løsning af problemer og opgaver. Ved at sætte fokus på vores forskelligheder, har vi et godt udgangspunkt til at styrke samarbejdet og bruge de forskellige kompetencer der er i teamet.

David A. Kolb er en amerikansk forsker, der beskæftiger sig med indlæringsmetoder. Han har arbejdet med sammenhængen mellem læring, arbejde og hvordan ny viden skabes, og ser læring som en fortløbende proces, hvor der skabes ny viden efter behov.

Testen i Kolbs læringsstile udfyldes på en teamdag – og er således ikke en IT baseret profil, men en selvtest, som danner grundlag for at sætte fokus på samarbejde og kommunikation i teamet.

Pris:

Facilitering af 1 teamdag inkl. test kr. 25.000,- ekskl. moms.

Bestil din teamdag hos Britt Præst Rudkilde