Work of Leaders Rapport

WORK OF LEADERS RAPPORT – 21 SIDER + 3 SIDER TILLÆGSRAPORT

Denne rapport omfatter beskrivelser, der hjælper dig til selverkendelse og personlig optimering i dit arbejdsliv som erfaren leder.

  • Definition af principper for god ledelse.
  • Din DISC-stil.
  • Fortællingen om dig som ledertype.
  • Dine grundlæggende prioriteter som leder.
  • Dine evner til at drive visionsarbejde.
  • Dine evner til at sikre alignment.
  • Dine evner til at gennemføre en vision.
  • Dine lederstyrker.
  • Dine udfordringer som leder.
  • Tip til forbedring af dit lederskab.

Pris kr. 1500,- ekskl. moms

Hertil kommer minimum en individuel feedbacksession med mindre profilen indgår i en workshop eller en teamsession.