Adfærds- og personlighedstest

Forstå dig selv – forstå andre – optimér din adfærd – skab succes

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor det er nemmere at få gode relationer til nogle mennesker end til andre?

Du har muligvis bemærket, at du bedre kan relatere til kollegaer, der fokuserer mere på at sikre pålidelige og nøjagtige resultater. Eller måske du har det bedre med kollegaer, der er energiske og modige, end med dem, der arbejder i et mere stabilt tempo. Det kan også være, at du har nemmest ved at forholde dig til mennesker, der er mere accepterende end skeptiske.

I Villa Blide arbejder vi med adskillige psykometriske test og værktøjer, der gennem mere end 30 år har hjulpet mennesker med at forbedre deres relationer. Værktøjer der både individuelt og i grupper anvendes til at skabe klarhed over den enkeltes prioriteter, motivationsfaktorer og udfordringer og hvad dette betyder for samarbejdet og resultaterne.

Hvor og hvornår skaber disse værktøjer værdi?

LEDELSE:

God ledelse er mange ting. Din bevidsthed om egne motivationsfaktorer og opmærksomhedsområder i relation til samarbejde både med dine egne medarbejdere og blandt teamets medarbejdere er essentielt for dig som dygtig leder.

MEDARBEJDERUDVIKLING:

Personlig indsigt flytter dig som medarbejder op i en ny liga. Indsigt i dine egne handlingsmønstre giver brugbar viden til at opnå succes i interaktion og samarbejdsrelationer.

SALG:

Lær at læse din kunde og de drivkræfter, der motiverer dem i købssituationen. Lær dine styrker og udfordringer at kende i forhold til din rolle som sælger.

TEAMUDVIKLING:

Når alle i dit team kender hinandens motivationsfaktorer, drivkræfter og handlemønstre, skabes der forståelse og anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed. Det danner grobund for effektiv kommunikation og succesfuldt samarbejde.

Læs mere om de forskellige psykometriske test vi anvender i Villa Blide:

MBTI
Jungiansk Typeindeks JTI
EverythingDiSC
DISCclassic
Integrativ Enneagram
Kolbs læringsstile
Core Quadrant
5 behaviors
Adizes lederstile
TalentTest
Workplace Rapport
Sales Rapport
Management Rapport
Work of Leaders Rapport
Team Building