“De Fem Dysfunktioner i et Team” / “The Five Behaviors of a Cohesive Team”

“De Fem Dysfunktioner i et Team” / “The Five Behaviors of a Cohesive Team”

Målgruppe:
Målgruppen for profilen er teams på alle niveauer, som ønsker at løfte effektiviteten i samarbejdet ved at arbejde med forudsætningerne for at være højt performende sammen.

 

Formål / Udbytte: 
Denne profil er en sammensmeltning af “The Five Behaviors of a Cohesive Team” baseret på Patrick Lencionis bestseller af samme navn og Wileys Everything DiSC personprofil.
Ved at arbejde målrettet med dette profilværktøj , kan du og din organisation opleve den enorme forskel, det gør for både trivsel og bundlinje, når teammedlemmer sætter teamets og organisationens mål over deres egne, i tillid til, at det tjener ikke bare til virksomhedens, men også deres eget bedste.
Det er ikke noget, der sker af sig selv, men er en proces, der kræver hårdt arbejde, ændring af mindset samt ikke mindst ofte indgroede vaner. Via arbejdet med profilen vil det blive klart, hvor der skal sættes ind for at løfte den samlede team performance. Konkret vil det blive tydeligt, hvordan teamet scorer sig selv på 5 vigtige forudsætninger for performance: Tillid, Konflikt/diskussion, Forpligtelse, Ansvarliggørelse og Fokus på Teamresultater.
Samtidigt med disse dimensioner på teamniveau, får det enkelte teammedlem en Everything DiSC profil. Det betyder, at hver rapport indeholder konkrete fokus punkter for teamet og for den enkelte i teamet, og arbejdet med profilen vil ende med konkrete simple indsatsområder for på begge niveauer.
Der er mulighed for at lave en måling på fremgang på teamdimensionen – når teamet har arbejdet med indsatsområderne i en periode – og dermed justere indsatser fremad.
 
Priser (ekskl. moms):
 
Profil: kr. 1.600,- pr. stk.
Facilitering af teamdag: kr. 20.000,- /stk.
 
Udbydende konsulent: Frank Løfqvist