Kernekvadranten®

Målgruppe:
Målgruppen for profilen er individer og teams i organisationer, som ønsker at arbejde med udvikling af egne styrker og faldgruber, og teams som ønsker en øget forståelse for hinandens adfærd til opnåelse af et mere effektivt samarbejde.

 

Formål / Udbytte:
Kernekvadranten® (Core CoreQuadrant®) er udviklet af Hollænderen Daniel Ofman. Den har sit udspring i det Daniel Ofman kalder kernekvaliteter. En kernekvalitet kendetegnes ved at være egenskaber, som vi alle har.

Egenskaber som er så integrerede, at de er en del af vores kerne. Vores kernekvaliteter er ofte en kvalitet vi tager for givet, og som findes som en naturlig del af vores væsen. Ud fra vores kernekvaliteter, kan vi via Kernekvadranten arbejde os frem til vores skyggesider – som er “faldgruberne” – forbundet til “kvaliteterne”. Når vi overdriver det, som vi er gode til, bliver det vores svaghed. Det tredje punkt, vi finder frem til via arbejdet med profilen, er vores rigtige “udfordringer” (udviklingspunkter).

Rigtige betyder de ting, som jeg inderst inde ønsker at arbejde med – og altså ikke bare det, som folk omkring mig siger. Det sidste punkt er vores allergier. Allergierne er den adfærd fra andre, som virkelig får vores hår til at rejse sig.

Ved arbejdet med Kernekvadranten bliver sammenhængen mellem kvaliteter, faldgruber, udfordringer og allergier tydeligt for os, og for hinanden. Dette stiller den enkelte til ansvar for egen adfærd, og giver en øget forståelse og rummelighed for hinanden, sammen med en dybere indsigt i sig selv. Begge dimensioner gør en konkret positiv forskel i relationer og effektivt samarbejde.

Kernekvadranten udfyldes gennem en workshop – og er således ikke en IT baseret profil, men en ramme, som bliver udfyldt undervejs – og som der kan arbejdes videre med i dagligdagen efter workshoppen. Den enkelte person på workshoppen kommer i fokus og får feedback fra kollegaerne.

Priser (ekskl. moms):
Facilitering af workshop dag med max. 8 personer (ved flere personer skal der to konsulenter med): kr. 20.000.- /konsulent
 
Udbydende konsulent: Frank Løfqvist mfl.